Onderzoek

- Marieke Sjerps, Onderzoek onder leden van de Nederlandse Vereniging van Journalisten, 2013

- Marieke Sjerps, Journalistiek is een mooi beroep, maar journalisten moeten niet heilig verklaard worden. Onderzoek naar bevindingen van klagers met de Raad voor de journalistiek in de periode juli 1993 t/m juni 1995 (RvdJ, Amsterdam 1996)

- Gerard Keijsers, Jan Rensen, Marieke Sjerps, Onderzoek naar de systematiek van de betaling van freelance journalisten. Deel 1. Het dagblad en zijn freelance medewerkers (NVJ, Amsterdam 1997)

- Gerard Keijsers, Jan Rensen, Marieke Sjerps, Onderzoek naar de systematiek van de betaling van freelance journalisten. Deel 2. Het tijdschrift en zijn freelance medewerkers (NVJ, Amsterdam 1998)

- Jan Rensen, Marieke Sjerps, Onderzoek naar de systematiek van de betaling van freelance journalisten. Deel 3. Regionale omroepen en freelance medewerkers (NVJ, Amsterdam 2000)