Publicaties

Een selectie:

Nota's

CSO - koepel van ouderenorganisaties
° Vijf ankerpunten voor de toekomst
° Handreiking persberichten
° Nota pr en pa
° Nota website
Woontij corporaties
° Ondernemingsplan 2005-2007
PRIMO-nh adviesorganisatie
° Welzijn versterkt veiligheid
Welsaen welzijnsorganisatie Zaanstad
° Welzijnsbeleid 2003 - 2006
Gemeente Gouda
° Samenvatting Nota Integraal Veiligheidsbeleid
VOG
° 16,5 miljoen klanten

Brochures en folders

Gemeente Wormerland
° De groene wijde Wormer
Hulplijn palliatieve zorg - Amsterdam e.o.
° folder Hulplijn palliatieve zorg
Noordhollands Participatie Instituut
° diverse folders over maatschappelijke onderwerpen
PRIMO-nh adviesorganisatie
° De brede en veilige school in Noord-Holland
Provincie Noord-Holland
° Jeugdzorg in Noord-Holland
° wervingsfolder Floriade
Sight adviesbureau voor milieu en landschap
° diverse bedrijfsfolders
VU Lerarenopleiding
° wervingsfolders

Nieuwsbrieven

NVJ bestuur Freelance
° De Concurrent
NVOG
° Kwartaalblad Expliciet (eindredactie)
PCOB ouderenorganisatie
° Ledenblad, digitaal
Platform Baggerspecie
° Vervuilde bagger in Noord-Holland
Programmacommissie
° Lokaal sociaal beleid Noord-Holland
Provincie Noord-Holland
° Informatieblad Baggerspecieplan

Jaarverslagen

PCOB ouderenorganisatie
Provincie Noord-Holland
° bijdragen aan burgerjaarverslagen
Tandem, welzijnsorganisatie Nijmegen

(Eind)redactie

Concire
° krant Pact op Zuid
CSO
° jaarverslag
Commissie gelijke behandeling
° jaarverslag
KEI kenniscentrum stedelijke vernieuwing
° A5 nieuwsbrieven
° eindrapportage Functiemenging
° essays
Kenniscentrum Optimalisering Grondgebruik
° nieuwsbrieven en factsheets
Ministerie VROM
° Handreiking Industrielawaai
Nationaal Reumafonds
° nieuwsbrieven
Nederlandse Spoorwegen
° portretten werknemers
Netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam-Diemen
° nieuwsbrief Palliatieve Zorg - Zorg voor ongeneeslijk zieken
Nicis
° diverse wetenschappelijke publicaties
NPTN — Netwerk Palliatieve Zorg voor Terminale Patiënten Nederland
° krant Palliatieve zorg, doodgewoon
NIZW Jeugdinformatie
° brochure Een kind met een chronische aandoening
° brochure Computerspel, kinderspel
Provincie Noord-Holland
° Provinciale milieuverordening
VUmc, afdeling P&O
° webteksten