Opdrachtgevers

Openbaar bestuur

Gemeente Amsterdam dRo
Gemeente Gouda
Gemeente Utrecht - Zuilen
Gemeente Wormerland
Kenniscentrum Optimalisering Grondgebruik
Ministerie BZK - Wonen
Ministerie BuZa
Platform Baggerspecie NH
Provincie Noord-Holland
Provincie Utrecht
Rijkswaterstaat

Organisaties en bedrijven

Aedes vereniging van woningcorporaties
Amsterdams Steunpunt Wonen
Ben & Jerry’s
CSO - koepel van ouderenorganisaties
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
Cliëntenbelangenbureau Haarlem
CNV Overheid
College voor de rechten van de mens
Concire ontwikkelaar gebiedsconcepten
De Beuk organisatieadviesbureau
De Wijde Blik adviesbureau
Dick Scherpenzeel Stichting
E-Quality
Expertisecentrum Buurtbemiddeling
Expertisecentrum Palliatieve Zorg
Greenpeace
Hogeschool InHolland
IFR
Kerk in Actie
Kunst en Cultuur Noord-Holland
Kwadrant adviseurs stedelijke vernieuwing
MO-groep
Nationaal Reumafonds
Natuur & Milieu
Nederlandse Vereniging van Journalisten
Netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam-Diemen
Neprom
NIZW
Noordhollands Participatie Instituut
Nové Apeldoorn
NPTN — Netwerk Palliatieve Zorg voor Terminale Patiënten Nederland
NS
NVOG - Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden
Pact op Zuid - Rotterdam
Palliatieve Zorg Amsterdam-Diemen
PCOB ouderenorganisatie
Platform31 - Nicis en kenniscentrum KEI
PRIMO-nh adviesorganisatie voor sociaal beleid
Raad voor het Jeugdbeleid
Raad voor de Journalistiek
Sight adviseurs voor milieu en landschap
SNV ontwikkelingsorganisatie
Stichting museaal & historisch perspectief NH
Tandem welzijnsorganisatie Nijmegen
Unie KBO ouderenorganisatie
VU lerarenopleiding
VU medisch centrum
Welsaen welzijnsorganisatie Zaanstad
Woningbouwvereniging Nieuwediep
Woontij corporatie
ZonMw