Congressen - bijeenkomsten

Een doordachte voorbereiding en een goede regie zijn de fundamenten van een geslaagde bijeenkomst. Ik zorg ervoor dat de inhoud, de presentatie en de rol van de aanwezigen goed op elkaar worden afgestemd. Als het kan worden de gasten actief bij de discussie betrokken. Zo wordt het congres of symposium uw visitekaartje.

Zie ook Voorbeelden Werk > Congressen - bijeenkomsten


Voorbeelden

Palliatieve zorg
De afgelopen jaren ben ik betrokken bij de communicatie en publiciteit rond het jaarlijkse Amsterdam Symposium on Palliative Care van het Expertisecentrum Palliatieve Zorg (VUmc).

Solidariteit generaties
Bij haar 25-jarig bestaan hield de NVOG een symposium. Ik hielp mee aan een dynamisch en afwisselend programma voor deze vereniging van organisaties van gepensioneerden. Jonge en oudere sprekers debatteerden over solidariteit als het gaat om pensioenen, zorg en welzijn.

Leefstijlen
Op het symposium van woningbouwvereniging Nieuwediep in Den Helder werden verschillende aspecten van leefstijlen belicht. Ik verzorgde het inhoudelijke deel en de zaaldiscussie. Zowel professionals als bewoners kwamen aan het woord.