Interne | externe communicatie

Informatie met elkaar delen, duidelijk zijn in beleid en bedoelingen, terugkoppelen. Goede communicatie is belangrijk om te kunnen bestaan. Dit geldt voor organisaties net zo goed als voor mensen.

Organisaties, overheden en bedrijven help ik bij hun interne en/of externe communicatie. Zo mogelijk op persoonlijke manieren, zoals gesprekken, interviews, of onderzoek. Hierdoor verbetert het contact met klanten, of doelgroepen en heeft de communicatie meer resultaat.


Voorbeeld

DG Wonen en de provincies
Het directoraat-generaal Wonen en Bouwen van het ministerie van BZK (destijds VROM) ontwikkelde nieuw beleid voor de sanering van industrielawaai. Ik adviseerde hoe het dit op een goede manier aan de provincies kon presenteren. Veel aandacht was hierbij voor de expertise die de provincies zelf hebben.