Geïnterviewd voor Vitale Stad

Gedurende acht jaar maakten we voor elk nummer van het vaktijdschrift Vitale Stad een groot interview over stedelijke vernieuwing. Een aantal geïnterviewden wordt hieronder genoemd. Daarbij de functie die ze hadden ten tijde van het gesprek. Indien u interesse heeft in een artikel kunt u dat opvragen.

Esther Agricola, directeur KEI kenniscentrum stedelijke vernieuwing
Riek Bakker, stedenbouwkundige
Annet Bertram, directeur-generaal Wonen, ministerie van VROM
Roelof Bleker, wethouder Enschede
Ko Blok, directievoorzitter ERA Bouw
Hans de Boer, voorzitter Taskforce Jeugdwerkloosheid
Lucas Bolsius, wethouder Rotterdam
Roger van Boxtel, minister Grotestedenbeleid
Wim Deetman, burgemeester Den Haag, voorzitter Korpsbeheerdersberaad
Staf Depla, PvdA-lid Tweede Kamer
Henk Eggermont, loco-burgemeester Alkmaar
Bart Eigeman, wethouder Den Bosch
Stef Fleischeuer, directeur Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam
Jan Fokkema, programmacoördinator SEV
Jan Franssen, burgemeester Zwolle
Roger Hageman, directeur welzijnsorganisatie Trajekt, Maastricht
Rob Hagens, rayondirecteur Woondrecht, Dordrecht
Jan Hamming, wethouder Tilburg
Joop Hassink, wethouder Enschede
Tjeerd Herrema, stadsdeelvoorzitter Zeeburg, Amsterdam
Dirk Hilarides, plaatsvervangend voorzitter college van bestuur Politieacademie
Annemarie Hoogland, stadsdeelvoorzitter Westerpark, Amsterdam
Philip Idenburg, hoogleraar bestuurskunde, Utrecht
Marie-Louise van Kleef, wethouder Utrecht
Gerard de Kleijn, gemeentesecretaris Amersfoort
Chris Leeuwe, burgemeester Lelystad
John Lucas, officier van justitie en JIB-coördinator, Arnhem
Thijs Malmberg, management consultant Ordina
Jaap Modder, voorzitter college van bestuur Knooppunt Arnhem-Nijmegen
John Mollenkopf, hoogleraar Politieke Wetenschappen, New York
Ivo Opstelten, burgemeester Rotterdam, voorzitter Antillengemeenten
Rob Oudkerk, wethouder Amsterdam
Ralph Pans, voorzitter directieraad VNG
Marco Pastors, wethouder Rotterdam
Kees van Pelt, voorzitter deelgemeente Hoogvliet, Rotterdam
Marie van Rossen, burgemeester Alkmaar
René Scherpenisse, directeur Woonbron Maasoevers
Mary Ann Schreurs, wethouder Eindhoven
Tilman Schreurs, wethouder Roermond
Jan Siebols, directeur Gemeentelijke Kredietbank Amsterdam
Alexander Pechtold, minister Bestuurlijke vernieuwing en Koninkrijksrelaties
Herman Janssen, wethouder Venlo
Loet Visschers, wethouder Tilburg
Anna Vos, hoofd ontwerpstudio Bouwfonds MAB
Jaap Warners, wethouder Gouda
Reinier Welschen, burgemeester Eindhoven
Micha de Winter, hoogleraar Pedagogiek, Utrecht
Anton Zijderveld, hoogleraar Sociologie, Erasmus Universiteit
Rob van der Zwaag, wethouder Venlo

Terug naar vorige pagina